Ken jij God?


GOD HOUDT VAN JOU!


Stacks Image 543

De enige ware God is heel machtig. Hij heeft de wereld gemaakt. Hij heeft jou gemaakt. Hij houdt heel veel van je! God is volmaakt. Hij wil dat je met Hem leeft en bij Hem in de hemel komt.

Maar er is een groot probleem. Jij bent geboren als iemand die verkeerde dingen wil doen, dingen die we zonden noemen. Dingen als ruzie maken, liegen of gemeen zijn maken God verdrietig. De Bijbel zegt dat alle mensen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God missen (Romeinen 3:23). God moet de zonden oordelen, Hij moet ze bestraffen.

Maar God had een plan om jou je zonden te vergeven. Hij zond Zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde. Hij kwam als Kind en groeide op tot Man. Hij zondigde nooit! Maar God strafte Hem voor jouw zonden! Hij werd aan een kruis genageld. Hij leed en stierf. Hij werd begraven. Maar op de derde dag maakte God Hem weer levend. De Bijbel zegt, ‘Christus is gestorven voor onze zonden (…) Hij is opgewekt op de derde dag’ (1 Korinthe 15:3-4). De Heere Jezus leeft nu in de hemel.

De Heere Jezus stierf voor jou. Hij gaf Zijn eigen bloed. Daardoor kunnen al jouw zonden vergeven worden.

Zeg eerlijk tegen God dat je gezondigd hebt. Heb spijt van de verkeerde dingen die je zegt, denkt en doet. Wees bereid om te leven zoals God dat wil. Als je gelooft dat de Heere Jezus voor jouw zonden gestorven is en de straf heeft gedragen die jij verdiend had, dan zul jij door God niet meer gestraft worden. God zal al je zonden vergeven. De Bijbel zegt: ‘Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden’ (Handelingen 16:31).

Bid tot de Heere God. Je kunt zeggen: ‘Heere God ik heb gezondigd en daar heb ik spijt van. Wilt U me alstublieft vergeven. Dank U wel dat U Uw Zoon gezonden hebt om voor mij te sterven en weer op te staan. Help mij te leven zoals U dat wilt. In Jezus’ Naam. Amen.’