Download hier de Engelstalige gids voor ouders. (Aan de Nederlandstalige wordt gewerkt).


GIDS VOOR OUDERS

Theo wil kinderen op een begrijpelijke manier bekend maken met Gods Woord. Voor ouders en onderwijzers: download hier een ‘handleiding’ die handvatten geeft om het thema met elkaar te bespreken.