Bekijk hier meer informatie over de eerste dvd van Theo: 'Gods liefde'.


DVD

Theo is een prachtig huplmiddel om kinderen te onderwijzen in Gods Woord.


In elke aflevering onderzoekt Theo een belangrijk Bijbels onderwerp.


Aflevering één – Reddend geloof (ong. 9 minuten). Wist je dat hetzelfde geloof dat Abraham redde, ook jou en mij redt? Laat je kinderen genieten van Theo, een vriendelijke Engelse Bijbelleraar die hen leert wat waarachtig, of ‘reddend’ geloof is. Theo vertelt het verhaal van Abraham, en laat daarmee zien wat het betekent om te vertrouwen op de beloften van God en te wandelen in geloof. De Heere beloofde Abraham een zoon en vervulde Zijn belofte. Hij beloofde ons een Verlosser en toen ‘de volheid van de tijd’ gekomen was, zond Hij Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde.


Aflevering twee – Van harte gehoorzamen (ong. 9 minuten). God liefhebben en gehoorzamen horen bij elkaar! Als we God liefhebben, zullen we Hem ook gehoorzamen. Luther en Belfry, de twee muizenvriendjes van Theo, zijn niet zo gehoorzaam en komen altijd en overal in de problemen. Kinderen zullen genieten van Theo die het verhaal van Jona vertelt, waarmee hij hen de waardevolle les leert dat ongehoorzaamheid consequenties heeft, en dat van harte gehoorzamen zegen brengt.


Aflevering drie – Vergeving (ong. 10 minuten). Het evangelie en vergeven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wist je dat vergeving in de Bijbelse zin betekent ‘iets loslaten’? Maar leren te vergeven is niet echt makkelijk voor Theo’s muizenvriendjes Luther en Belfry. In deze aflevering gebruikt Theo de gelijkenis van de dienaar die niet vergaf om ons een belangrijke les te leren over vergeven. Als we anderen niet vergeven, kunnen we niet verwachten dat God ons vergeeft!


De dvd bevat ook de bonus aflevering – Het goede nieuws.