Wij zijn stichting Grace Foundation.


OVER ONS


Stacks Image 543
Wij zijn stichting Grace Foundation.

Met de dvd serie serie Theo hopen we kinderen met het Woord van God bekend te maken. De Heere Jezus zelf heeft gezegd : “Laat de kleine kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zulke mensen is het Koninkrijk van God.” (Lucas 18:16)

We hopen dat kinderen door de Bijbelverhalen en de uitleg van Theo mogen leren dat God van hen houdt en dat ze de Heere Jezus leren kennen.

We hopen dat de uitleg die Theo geeft en de beeldspraak die door de animatie is uitgewerkt mag spreken tot de kinderen. Mike Joens, de bedenker van Theo, heeft deze serie ook vanuit deze gedachte gecreëerd. 

Meer over Grace Foundation, zie de link.